Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żabnie
Kanonizacja Jana Pawła II - III rocznica
27 kwietnia 2014 roku

Publiczne Gimnazjum w Żabnie
im. Jana Pawła II
Gimnazjum
Budynek Gimnazjum - Wiosna 2000 rok


 • Środa, 27 czerwiec 2018

  Szkolne Echo nr 53

  Pragniemy poinformować, że 53 numer gazetki Szkolne Echo jest już dostępny. Życzymy miłej lektury.
 • Wtorek, 19 wrzesień 2017

  Regulamin rekrutacji...

  Proszę o zapoznanie sie z regulaminem rekrutacji do programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Regulamin rekrutacji | pdf
 • Wtorek, 19 wrzesień 2017

  Wywiadówka

  Zebranie informacyjne rodziców odbędzie się dnia 19.09.2017 r. (tj. we wtorek) o godz. 17.
 • Wtorek, 12 wrzesień 2017

  Rada Pedagogiczna

  Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 14.09.2017r. (tj. w czwartek) o godz. 14.30 ...
 • Piątek, 1 wrzesień 2017

  Projekt „Modernizacj...

  Nasza szkoła bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i gminy Żabno ...

Wszystko o Naszym Gimnazjum


Nasze Gimnazjum jest jednym z pięciu w gminie Żabno, czyli oprócz nas w naszej gminie są szkoły w Otfinowie, Łęgu Tarnowskim, Niedomicach i Niecieczy. Dyrektorem naszej szkoły jest mgr inż. Anna Skalak, która stojąc na czele Rady Pedagogicznej wraz z nią ustala statut szkoły i waży losy ponad 200 uczniów. W gimnazjum panuje demokracja, dlatego uczniowie również mają swoich przedstawicieli, a jest to Samorząd Szkolny z Radą Uczniowską na czele, która stara się rzetelnie i dokładnie wypełniać swoje obowiązki. Wspólnymi siłami redagujemy gazetkę szkolną "Szkolne Echo". Jej zadaniem jest przede wszystkim rozszerzanie horyzontów wiedzy w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, ostrzeganie młodzieży przed zagrożeniami XXI wieku i dostarczanie rozrywki. Każdy, nawet najbardziej wymagający czytelnik znajdzie w niej coś dla siebie. Nasza szkoła to nie tylko nauka, ale również rozrywka. Dzięki przychylności dyrekcji i opiekuna samorządu szkolnego są organizowane dyskoteki. Dokładniejsze informacje na temat szkoły znajdziecie w kolejnych rozdziałach tej strony. Życzę przyjemnego pobytu.Misja Szkoły

"Jesteś tu -
 aby dojrzeć na ciele, duchu i umyśle
 byś służyć mógł -
 Bliźniemu, Bogu i Ojczyźnie"Wizja Szkoły

Dajemy uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając wykształcenie o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności. Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Proponujemy humanistyczny system wartości, oparty na chrześcijańskich postawach. Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki. Dobrze przygowowujemy ucznia do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w Ojczyźnie i w Zjednoczonej Europie. Wzajemne relacje uczeń-nauczyciel, rodzice-szkoła, szkoła-środowisko lokalne będą partnerskie i demokratyczne. Wspólnie z rodzicami wychowujemy człowieka, który:

- będzie umiał znaleźć cel swego życia i działania
- potrafi samodzielnie kreować swoją pozytywną przyszłość
- będzie odróżniał dobro od zła
- będzie szanował godność osoby ludzkiej
- odrzuci przemoc i agresję
- uzależnienia i nałogi będą mu obce
- będzie umiał dbać o zdrowie własne i innychZ życia Szkoły

Obyczaje i tradycje szkoły
- Wybory Samorządu Uczniowskiego
- Ślubowanie klas I
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej
- Święto Niepodległości
- Andrzejki
- Spotkania wigilijne
- Choinka noworoczna
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- Konstytucja 3 Maja
- Dzień Patrona Szkoły
- Dzień Dziecka i Sportu
- Uliczny Bieg Pamięci Jana Pawła II
- Uroczyste pożegnanie klas III

Co roku nasi uczniowie uczestniczą w:
- Wycieczkach krajoznawczo-turystycznych
- Kołach przedmiotowych
- Kołach zainteresowań
- Konsultacjach przedmiotowych
- SKS

Ponadto w naszej szkole istnieją organizacje i kluby:
- Samorząd Szkolny
- ZHP
- Spółdzielnia Uczniowska

Dodatkowa działalność szkoły:
- Redagowanie gazetki Szkolne Echo
- Konkursy wewnątrzszkolne
- Kronika szkoły i tablo absolwentów