Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żabnie
Kanonizacja Jana Pawła II - III rocznica
27 kwietnia 2014 roku

Publiczne Gimnazjum w Żabnie
im. Jana Pawła II
Gimnazjum
Budynek Gimnazjum - Wiosna 2000 rok


 • Środa, 27 czerwiec 2018

  Szkolne Echo nr 53

  Pragniemy poinformować, że 53 numer gazetki Szkolne Echo jest już dostępny. Życzymy miłej lektury.
 • Wtorek, 19 wrzesień 2017

  Regulamin rekrutacji...

  Proszę o zapoznanie sie z regulaminem rekrutacji do programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Regulamin rekrutacji | pdf
 • Wtorek, 19 wrzesień 2017

  Wywiadówka

  Zebranie informacyjne rodziców odbędzie się dnia 19.09.2017 r. (tj. we wtorek) o godz. 17.
 • Wtorek, 12 wrzesień 2017

  Rada Pedagogiczna

  Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 14.09.2017r. (tj. w czwartek) o godz. 14.30 ...
 • Piątek, 1 wrzesień 2017

  Projekt „Modernizacj...

  Nasza szkoła bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i gminy Żabno ...

Rok szkolny 2011/2012


Gimnazjalny projekt edukacyjny:
Jakie szanse i zagrożenia niesie inżynieria genetyczna?
Opieka: Bogusława Warzecha

Gimnazjalny projekt edukacyjny:
The grass is always greener on the other side of the fence. Pearls of Małopolska.
Opieka: Barbara Ciukaj, Marta Kowalska, Grzegorz Chrościński

Gimnazjalny projekt edukacyjny:
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.
Opieka: Marzena Kochanek, Barbara Machalska

Gimnazjalny projekt edukacyjny:
Co wiesz o krajach Unii Europejskiej? Odkrywamy Europę!
Opieka: Kinga Pawelec-Litra, Grzegorz Komendacki

Gimnazjalny projekt edukacyjny:
Jak zmieniło się Żabno na przestrzeni ostatnich 100 lat?
Opieka: Anna Jachimek, Wojciech Pyteraf

Gimnazjalny projekt edukacyjny:
Moda na przestrzeni wieków.
Opieka: Sylwia Migdał, Katarzyna Węgrzyn

Gimnazjalny projekt edukacyjny:
Jak oszczędzać energię elektryczną?
Opieka: A. Łabuda

Gimnazjalny projekt edukacyjny:
Czy natura może być narzędziem w ręku człowieka?
Opieka: Izabela Woźniak

Gimnazjalny projekt edukacyjny:
Czy oszlifowany diament świeci?
Opieka: Barbara Wróbel, Agata Czwórnóg

Gimnazjalny projekt edukacyjny:
Jak wyglądała Arka Przymierza?
Opieka: X. Dariusz Król

Gimnazjalny projekt edukacyjny:
Jak skutecznie promować muzeum „Ostatnie Takie Galicyjskie”? - II edycja
Opieka: Andrzej Prząda

Kolejne fazy realizacji projektu:
 • [2012-06-01] - Prezentacja projektu na forum szkoły
 • [2012-04-27] - Spotkanie końcowe – Opracowanie sprawozdania z realizacji projektu, próbna prezentacja projektu.
 • [2012-04-25] - Spotkanie robocze – Realizacja zadań: tworzenie prezentacji końcowej projektu.
 • [2012-04-19] - Spotkanie robocze – Realizacja zadań: realizacja planu prezentacji końcowej projektu, przydział zadań w prezentacji końcowej projektu.
 • [2012-04-12] - Spotkanie robocze – Realizacja zadań: podsumowanie pracy w grupach, formatowanie i wydruk opracowanych materiałów, zaplanowanie prezentacji końcowej projektu.
 • [2012-03-29] - Spotkanie robocze – Realizacja zadań: publikacja zmodyfikowanej witryny internetowej muzeum, analiza wyników ankiety końcowej – wnioski, analiza księgi gości – sformułowanie wniosków.
 • [2012-03-22] - Spotkanie robocze – Realizacja zadań: wydruk folderów (100 szt.), promocja muzeum w dniu spotkania z rodzicami, modyfikowanie strony muzeum, praca z arkuszem analizy odwiedzin.
 • [2012-03-15] - Spotkanie robocze – Realizacja zadań: zaplanowanie działań związanych z przeprowadzeniem ankiety, modyfikowanie strony muzeum – tworzenie podstrony z materiałami z projektu I edycji, uzupełnienie aktualności, zgłoszenie projektu do konkursu na portalu wydawnictwa Nowa Era - podstrona projektów konkursowych www.projektzklasa.pl .
 • [2012-03-08] - Spotkanie robocze – Realizacja zadań: wydruk wyników analizy ankiety początkowej, przygotowanie do przeprowadzenia ankiety końcowej – (wydruk 100 egz.), modyfikowanie strony muzeum – tworzenie podstrony z materiałami z projektu I edycji, wydruk broszury (1 egz.)
 • [2012-03-01] - Spotkanie robocze
  Realizacja zadań: wydruk i wklejenie do Księgi Gości wpisów z 2004 i 2005 roku, formatowanie arkusza do analizy ankiety - wnioski, modyfikowanie strony muzeum – tworzenie podstrony z materiałami z projektu I edycji, wydruk broszury Ostanie Takie Galicyjskie (2 egz.).
 • [2012-02-09] - Spotkanie robocze
  Realizacja zadań: analiza księgi odwiedzin, utworzenie arkusza do analizy ankiety - wnioski, modyfikowanie strony muzeum – projekt i tworzenie podstrony z materiałami z projektu I edycji.
 • [2012-02-02] - Spotkanie robocze
  Realizacja zadań: skanowanie dokumentów, analiza ankiety, modyfikowanie stony muzeum - licznik odwiedzin.
 • [2012-01-27] - Akcja promocyjna
  Wykorzystanie materiałów promocyjnych wśród rodziców w dniu wywiadówki szkolnej.
 • [2012-01-26] - Spotkanie robocze
  Prezentacja realizacji zadań. Konsultacje z Panem Domańskim. Drukowanie materiałów promocyjnych. Przygotowanie promocji w dniu 31 stycznia 2012 roku (wywiadówka).
 • [2012-01-19] - Spotkanie robocze
  Sformułowanie zadań szczegółowych dla poszczególnych grup.
 • [2012-01-18] - Spotkanie z Panem Pawłem Domańskim
  Spotkanie z kustoszem muzeum, szczegółowe zapoznanie się z salą archiwaliów i historią powstania muzeum.
 • [2012-01-13] - Spotkanie organizacyjne
  Podział na grupy i przydział zadań, ustalenie harmonogramu działań, spisanie kontraktu.
 • [2012-01-05] - Spotkanie organizacyjne,
  Zwiedzanie muzeum, zapoznanie z problemem, określenie głównych zadań.